Doprava kontejnerovými vozidly

Moving floor

Moving floor je návěs opatřený posuvným hydraulickým podlahovým systémem (tzv. pohyblivou podlahou). Tento ​návěs je především určen pro přepravy sypkých komodit, ale lze také převážet náklad na paletách. Nakládka probíhá ze shora nebo zezadu po posuvných lamelách. V návěsu moving floor lze převážet komodity jako:

  • Piliny, štěpky
  • Drobný ocelový odpad
  • Hospodářské produkty
  • Paletový náklad, pneumatiky a to o objemu do 95 cbm

Doprava kontejnerovými vozidly s vlekem a sklápěcí návěsy

Těmito vozidly značky Man a Volvo provozujeme dopravu materiálů jako je:

  • Odpad a recykláty
  • Sypké materiály
  • Stavební suť
  • Kamení, zlomky, kaly a jiné…

Pronájem a přistavení kontejnerů (různého objemu nebo kontejneru s plachtou) na požadované místo je pro nás samozřejmostí…

​Sklápěcí návěsy slouží k přepravě veškerých komodit určené právě pro tyto návěsy

V případě, že Vás naše služba zaujala a máte zájem o cenovou nabídku nebo konzultaci, kontaktujte nás!

Konzultace zdarma